Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

SIÊU BỘ SIÊU HÌNH

SIÊU BỘ SIÊU HÌNH Đất nước này có khoảng 4 triệu đảng viên đảng cộng sản, với hàng trăm ngàn các chi bộ đảng được lập ra ở khắp mọi ngành, n...

SIÊU BỘ SIÊU HÌNH

Đất nước này có khoảng 4 triệu đảng viên đảng cộng sản, với hàng trăm ngàn các chi bộ đảng được lập ra ở khắp mọi ngành, nghề và ở mọi cấp hành chính địa phương đến trung ương, họ bầu ra khoảng 200 ủy viên trung ương đảng, và sau đó các vị này bầu ra từ 15 đến 19 vị làm thành viên Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị không phải là một bộ thuộc nhánh hành pháp, cũng không thuộc về hai nhánh còn lại là lập pháp và tư pháp, mà nó là một siêu Bộ nắm trong tay toàn bộ quyền hành để lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội, trong đó có việc quyết định vấn đề nhân sự và cách thức tổ chức, điều hành hệ thống công quyền trên cả nước.

Nhưng nghịch lý là, không tồn tại bất kể thiết chế (đương nhiên là quyền lực) nào để giám sát và không có bất kỳ cơ chế nào để kiện hoặc xem xét tính hợp hiến đối với các quyết sách của Bộ Chính trị (hoặc các thành viên của nó, cũng như đảng cộng sản) ra toà án mà chúng đã được thiết chế này thiết kế và ban bố. Và cũng không có cơ chế hay phương cách nào để người dân (không phải đảng viên đảng cộng sản) có thể tác động thông qua luật pháp đến được việc thành lập, vận hành và sự chịu trách nhiệm của bộ này trên thực tế.

Bộ Chính trị đang ở một trạng thái chính trị siêu hình nhưng lại siêu quyền lực, luật pháp không thể động đến được thiết chế này, chỉ trừ khi tự họ tiến hành kỷ luật (theo điều lệ riêng) đối với các thành viên của họ hoặc trong trường hợp từng cá nhân trong nó phải chịu trách nhiệm về tội trạng mà cá nhân đó phạm phải.

Bộ Chính trị hoặc Đảng cộng sản có thể tự cho mình (cùng các quyết sách, cương lĩnh của mình) là đúng, nhưng ai đã nói với họ về điều đó là đúng đắn? Và làm thế nào để có thể khiến các thiết chế này phải chịu trách nhiệm chính trị và cả pháp lý trước nhân dân của mình, trong khi cơ chế để bảo vệ hiến pháp hoặc quyền lực của nhân dân còn bỏ ngỏ đối với chính các thiết chế nắm quyền tuyệt đối và cao nhất này?

Lê Luân


Về BCT / Trần Đình Thiên

Bộ chính trị duyệt các dự an trọng điểm quốc gia và các chính sách bao trùm hơn cả Hiến pháp và luật. Vậy, Bộ Chính trị là gì?

“Bộ chính trị đầu tiên được thành lập ở Nga bởi Đảng Bolshevik vào năm 1917 để cung cấp sự lãnh đạo mạnh mẽ và liên tục trong Cách mạng Nga xảy ra trong cùng năm. Bộ Chính trị đầu tiên có bảy thành viên: Lenin, Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Stalin, Sokolnikov và Bubnov.. Trong thế kỷ 20, các quốc gia có bộ chính trị bao gồm Liên Xô, Đông Đức, Afghanistan, Tiệp Khắc và Trung Quốc, trong số các quốc gia khác. Ngày nay, có năm quốc gia có hệ thống chính trị (cũng là quốc gia cộng sản duy nhất còn lại), (Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Lào, Việt Nam và Cuba). 

Quốc gia xã hội chủ nghĩa
Tại các quốc gia theo chủ nghĩa Mác - Lênin, đảng được coi là tiên phong của nhân dân và từ đó hợp thức hóa chính nó để lãnh đạo chính quyền. Theo cách đó, các quan chức của đảng trong Bộ Chính trị chính thức lãnh đạo Chính quyền và quốc gia.

Chính thức, Đại hội Đảng (gồm các đảng viên địa phương) bầu ra một Ủy ban Trung ương, Ủy ban Trung ương bầu ra Bộ Chính trị và Tổng thư ký (gọi là Tổng Bí thư) trong một quá trình gọi là tập trung dân chủ. Bộ Chính trị về mặt lý thuyết phải trả lời trước Ủy ban Trung ương. Dưới thời Stalin, mô hình này đã bị đảo ngược, và chính Tổng Bí thư đã xác định thành phần của Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương. Xu hướng này đã giảm xuống một mức độ nào đó sau cái chết của Stalin, mặc dù trên thực tế, Bộ Chính trị vẫn là một cơ quan tự tồn tại ngoài nhà nước, nhưng các quyết định trên thực tế có hiệu lực pháp luật”. 

Một thực trạng một nhóm người làm chủ, đa số làm tớ. Thực trạng này cần xoá bỏ.  Xoá bỏ thực trạng phải là xoá bỏ Bộ chính trị. Để xoá bỏ được Bộ chính trị, phải thay đổi suy nghĩ (tư duy) của nhiều người trong xã hội 

Câu hỏi “những ai, hoàn cảnh nào xoá bỏ được Bộ chính trị” được mong chờ câu trả lời từ tất cả.
Không có nhận xét nào

Nội Bật