Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

CỔ HỌC TINH HOA : HANG NGU CÔNG

CỔ HỌC TINH HOA :    HANG NGU CÔNG     Vua Hoàn Công nước Tề đi săn, đuổi con hươu chạy vào trong một cái hang, thấy có một ông lão, bèn hỏi...

CỔ HỌC TINH HOA :

   HANG NGU CÔNG 

   Vua Hoàn Công nước Tề đi săn, đuổi con hươu chạy vào trong một cái hang, thấy có một ông lão, bèn hỏi rằng : "Hang này tên gọi là hang gì ?"

   Ông lão thưa : "Tên là hang Ngu Công".
 
   -   Tại làm sao mà đặt tên như thế ?

   -   Tại kẻ hạ thần đây mới thành có tên ấy.

   -   Coi hình dáng lão, không phải là người ngu cớ gì lại đặt cái tên như thế ?

   -   Để hạ thần xin nói : Nguyên hạ thần có con bò cái đẻ được một con. Khi bò con đã lớn, hạ thần đem đi bán, rồi lấy tiền mua một con ngựa con đem về cùng nuôi với con bò cái. Một hôm, có một chàng thiếu niên đến lấy lý "bò không đẻ ra được ngựa" bèn bắt con ngựa con đem đi. Tôi chịu mất, không cãi được. Vì thế xa gần đâu cũng cho tôi là ngu, mới gọi hang tôi ở đây là hang Ngu Công". 

   Hoàn Công nói : "Lão thế thì ngu thật !"

   Buổi chiều hôm sau, Hoàn Công đem câu chuyện kể lại cho Quản Trọng nghe. Quản Trọng nói : "Đó chính là cái ngu của Di Ngô nàỵ Nếu được vua giỏi như vua Nghiêu, bầy tôi minh như Cao Dao, thì khi nào lại có kẻ dám ngỗ ngược, lấy không ngựa của người ta như vậỵ Ngu Công mà đành để mất ngựa, chắc là biết rõ hình pháp ngày nay không ra gì. Xin nhà vua kíp chỉnh đốn các chính sự lại". 

   Đức Khổng Tử nghe thấy, nói : "Đệ tử ta đâu, ghi lấy việc ấy ! Hoàn Công là Bá Quân, Quản Trọng là Hiền Thần. Tuy đã vào bậc khôn ngoan, mà còn tự cho là ngu dại".

   ***

   TÂN HỌC TINH ... MA :

   LÀNG NGU BÀ CỐ

   Vua Lú nước Việt đi "tiếp xúc cử tri" để chuẩn bị "bầu cử" cho ra vẻ "dân chủ", tới một cái làng, thấy có mấy người dân vừa hung vừa hèn, bèn hỏi rằng : "Làng này tên kêu bằng làng gì ?"

   Dân thưa : "Dạ dạ ... Tên là làng Ngu Dân".

   -   Tại mần răng mà đặt tên kỳ cục zậy ?

   -   Dạ dạ ... Tại dân làng đây mới thành có tên đó.

   -   Coi bộ dạng dân làng, hông phải là dân ngu cớ gì lại đặt cái tên kỳ cục như zậy ?

   -   Dạ dạ ... Để dân ngu xin bẩm : Nguyên làng dân ngu có nuôi nhiều chó để giữ nhà và mần cảnh. Một hôm, có bọn trộm chó tới bắt, dân làng hùa nhau quánh chết bọn nó để lấy lại chó. Zậy mà xa gần đâu cũng cho dân làng là ngu, chẳng biết sống theo pháp luật, mới kêu làng đây bằng làng Ngu Dân".

   Vua Lú nói : "Dân zậy thì ngu thiệt !"

   - Dạ dạ ... còn nữa. Làng có nhiều trộm cướp quá, dân làng bèn tự phát lập ra các nhóm "hiệp sĩ đường làng" để ra tay săn bắt trộm cướp, mặc dù đã nộp sưu đóng thuế chồng chéo lủ khủ đủ thứ để nuôi cả đám quan quân chỉ biết ăn chơi phè phỡn và lo bảo vệ vua chúa, hông lo bảo vệ làng xóm. Mới rồi có mấy "hiệp sĩ đường làng" bị bọn trộm cướp đâm chết mà chẳng dám kêu đòi gì ...

   Vua Lú nói : "Dân zậy thì quá ngu, làng này phải kêu bằng làng NGU BÀ CỐ mới đúng !"
 

Canh Le
Không có nhận xét nào

Nội Bật